Energibalans Beräkning

Vi utför även energibalans beräkningar. Våra beräkningar

görs av Stefan Björklund Med licensierade programmet: Energycalc v4.1.1.

En energibalans beräkning behöver du när:

Du ska söka bygglov.

Du ska flytta in i ett hus som inte är beräknad.

Eller om du helt enkelt vill veta vad ditt hus tar i kWh/(m2*år)

Behöver du en energiberäkning?

Ta kontakt med Stefan genom att skriva in till oss på kontaktformuläret nedan.

1/4